"Горско Стопанство" - бакалавърски курс

08-03-2023

"Практиката на лесовъда е извънредно сложна и разнообразна, а като последица от това знанията, които е необходимо той да притежава са естествено много по-широки и по-разнообразни. Следователно подготовката на лесовъда трябва да носи чертите на една значителна енциклопедичност!"

проф. Борис Стефанов

Календарен план за Зимен семестър на учебната 2011/2012 г.

Календарен план за Летен семестър на учебната 2011/2012 г.

Изпитен конспект

Критерии за оценяване на писмени работи (текущ контрол) - PDF файл

Изисквания и кредити по дисциплината "Дендрология" - PDF файл

Статията за дърветата-гиганти на планетата - Sequoia sempervirens

За контакти:

гл.ас. Евгени Цавков - tsavkov@ abv.bg

гл.ас. д-р Момчил Панайотов - mp2@ abv.bg

WarningМоля обърнете внимание, че след символа "@" има оставено празно място, трябва да го изтриете, ако копирате мейла.

Теми на упражненията:

Примерна таблица за сравнение на видовете - препоръчително е таблицата да се ползва при сравнение на родове с повече от един дървесен вид. Всеки студент би могъл да допълва, подобрява и акцентира в тази таблица по подходящ начин на определните белези за по-лесното и ефективно усвояване на материала.

Тема: Наличен помощен файл:
Стъбло и корона. Плодове, семена, съплодия уводни думи...
сем. Гинкови
сем. Taxaceae
сем. Pinaceae
род Ела
сем. Гинкови
сем. Тисови
сем. Борови
род Ела
сем. Pinaceae - род Дугласка
род Смърч
род Дугласка
род Смърч
сем. Pinaceae - род Лиственица, род Кедър, род Бор (подрод Haploxylon)    род Кедър
любопитно - Cedrus brevifolia
род Бор - систематика
род Бор - подрод Haploxylon
сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon род Бор - подрод Diploxylon
сем. Cupressaceae сем. Cupressaceae
сем. Taxodiaceae сем. Taxodiaceae
Sequoia sempervirens
Цикъл упражнения "Дървесни и храстови видове в безлистно състояние"    уводна презентация
примерни въпроси за колоквиума
сем. Salicaceae сем. Salicaceae
сем. Betulaceae сем. Betulaceae
сем. Fagaceae сем. Fagaceae
сем. Platanaceae
сем. Ulmaceae
сем. Platanaceae
сем. Ulmaceae
сем. Aceraceae
сем. Tiliaceae
сем. Aceraceae
сем. Tiliaceae
сем. Oleaceae сем. Oleaceae
сем. Fabaceae сем. Fabaceae
сем. Rosaceae сем. Rosaceae

Забележка: файловете се обновяват периодично, поради което Ви съветваме да ги ползвате от тук.

Обекти на учебна практика по "Дендрология" - информационни файлове - част 1 и част 2. За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за времето и да се подготвите с облекло според тях.

© Momchil Panayotov and Evgeni Tsavkov | Site created with Visia
Find me on Facebook