"Екология и опазване на околната среда"

07-03-2023

Календарен план за лекции по "Дендрология", учебна 2013/2014 - PDF файл

Календарен план за упражнения по "Дендрология", учебна 2013/2014 - PDF файл

Изпитен конспект за студенти от специалност ЕООС - PDF файл

1. Обекти на учебна практика по "Дендрология" - информационни файлове - част 1 и част 2. За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за вемето и да се подготвите с облекло според тях.

Теми на упражненията:

Тема: Наличен помощен файл:
Стъбло и корона. Плодове, семена, съплодия уводни думи...
сем. Гинкови
сем. Taxaceae
сем. Pinaceae
род Ела
сем. Гинкови
сем. Тисови
сем. Борови
род Ела
сем. Pinaceae - род Дугласка
род Смърч
род Дугласка
род Смърч
сем. Pinaceae - род Лиственица, род Кедър, род Бор (подрод Haploxylon)    род Кедър
любопитно - Cedrus brevifolia
род Бор - систематика
род Бор - подрод Haploxylon
сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon род Бор - подрод Diploxylon
сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon, чуждоземни видове в България
сем. Taxodiaceae сем. Taxodiaceae

сем. Cupressaceae сем. Cupressaceae
сем. Salicaceae сем. Salicaceae
сем. Betulaceae сем. Betulaceae
сем. Fagaceae сем. Fagaceae
сем. Platanaceae
сем. Ulmaceae
сем. Platanaceae
сем. Ulmaceae
сем. Aceraceae
сем. Tiliaceae
сем. Aceraceae
сем. Tiliaceae
сем. Oleaceae сем. Oleaceae
сем. Fabaceae сем. Fabaceae
сем. Rosaceae сем. Rosaceae

Забележка: файловете се обновяват периодично, поради което Ви съветваме да ги ползвате от тук.

Теми на лекциите:

  1. Уводна лекция. Същност на Дендрологията, Основни понятия - PDF файл
  2. Сем. Гинкгови. Сем. Тисови. Сем. Борови (род Ела) - PDF файл
  3. Сем. Борови, род Дугласка в България - PDF файл
  4. Сем. Борови, род Смърч в България. Природни нарушения в смърчови гори - PDF файл
  5. Сем. Борови, род Бор в България - PDF файл

© Momchil Panayotov and Evgeni Tsavkov | Site created with Visia
Find me on Facebook