За студенти

Showing 1-4 of 4
 
"Горско Стопанство" - бакалавърски курс 08-03-2023 За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за времето и да се подготвите с облекло според тях. "Екология и опазване на околната среда" 07-03-2023 За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за вемето и да се подготвите с облекло според тях. Горско Стопанство "Стопанисване на горите" - магистърски курс 06-03-2023 "Практиката на лесовъда е извънредно сложна и разнообразна, а като последица от това знанията, които е необходимо той да притежава са естествено много по-широки и по-разнообразни. Следователно подготовката на лесовъда трябва да носи чертите на една значителна енциклопедичност!" проф. Борис Стефанов "Алтернативен туризъм" – бакалавърски курс 02-07-2023 Обучението на студентите се формира чрез задълбочени познания по основите на алтернативния туризъм – ресурси за алтернативен туризъм, тяхното използване и опазване; основи на икономиката, организацията и управлението на туристическата дейност; осно¬ви на предприемачеството в туризма; два чужди езика, съвременни комуникационни и информационни системи и технологии в сферата на туризма. В пълния курс на обучение са включени задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
Show  items per page  Apply
 

Други материали

© Momchil Panayotov and Evgeni Tsavkov | Site created with Visia
Find me on Facebook