Начало

"Опитът е учител, който взема твърде скъпо за уроците си, но в замяна на това, никой не обучава по-добре от него."

Томас Карлайл (1795-1881)
английски писател и философ

Добре дошли в страницата, посветена на обучението по "Дендрология" в Лесотехнически университет.

Тук ще можете да намерите учебните планове на дисциплините, както и помощни файлове за самостоятелна подготовка преди упражненията.

Това е само част от предвидения материал, който трябва да се усвои. При съставянето на файловете сме се стремили да следваме обща "схема", целта на която е да се обърне внимание на най-съществените белези в разпознаването на отделните видове.

Моля, използвайте файловете само за цели на обучение във вида, в който ги намирате и не ги разпространявайте. Това се налага, тъй като в тях могат да настъпят редакции и е добре да ползате само най-новите версии.

Моля, проследете линковете от менюто в ляво!

НОВО: За любителите на българската природа - Излязла е нова книга за растенията на най-младия природен парк в България - "ИНТЕРЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ НА БЕЛАСИЦА"; книгата може да намерите и в книжарницата на Лесотехническия университет!

Интересно: Предаване по БНТ "В час ли си" за иглолистните дървесни видове и природните нарушения на Витоша.

...и продължението на "В час ли си" от 10.02.2010 г. за годишните пръстени на дърветата, дендроекологията, Кипарисови и Таксодиеви.

Обява: Катедра "Дендрология" при ЛТУ търси студенти за сътрудници при изпълнение на научни проекти. Тематичните направления са:

Изследвания в естествени смърчови гори. Работата включва залагане на пробни площи, измервания в тях, вземане и анализ на дендрохронологични проби. Придобиват се умения за практическа теренна горско-стопанска работа и научно-изследователска работа в горски екосистеми.

Изследвания във вековни гори от черна мура. Работата включва вземане и анализ на дендрохронологични проби и морфо-метричен анализ на листа от черна мура. Придобиват се умения за научно-изследователска работа в горски екосистеми.

Естеството на работата по проектите позволява както теренна, така и чисто лабораторна работа. Повече информация можете да получите чрез контакт с гл.ас. д-р Момчил Панайотов или гл. ас. Евгени Цавков.

© Momchil Panayotov and Evgeni Tsavkov | Site created with Visia
Find me on Facebook