за конференцията
участници и презентации
снимки

 

 

 

Международна научна конференция


Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа
– ползи и проблеми при опазването им

по повод 80 годишнината от обявяването на първите резервати в България

Благоевград, 03-04 Октомври 2013 г.

 

СНИМКИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА И ТЕРЕННОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРАНГАЛИЦА

Снимки: Й. Дамянов и Б. Петров

За да видите снимките в по-висока разделителна способност, моля кликнете на малките изображения


Момент от откриването на конференцията

По време на изнасяне на докладите

По време на изнасяне на докладите

входът на НП "Рила"

Резерват "Парангалица", склонът над Хайдушка река

Обсъждания и снимки под най-високото дърво - "Парангала"

Сред горите във фаза на старост в Парангалица

Обяснения и разглеждане на самоизреждащи се гори, които са възникнали след природни нарушения преди 100-150 г.

Поглед към най-младите поколения - възобновения ветровал от 1962 г., възобновеяване в котли (ляво)