"Практиката на лесовъда е извънредно сложна и разнообразна, а като последица от това знанията, които е необходимо той да притежава са естествено много по-широки и по-разнообразни. Следователно подготовката на лесовъда трябва да носи чертите на една значителна енциклопедичност!"

проф. Борис Стефанов

 

Календарен план за Зимен семестър на учебната 2011/2012 г.

Календарен план за Летен семестър на учебната 2011/2012 г.

Изпитен конспект

Критерии за оценяване на писмени работи (текущ контрол)- PDF файл

Изисквания и кредити по дисциплината "Дендрология" - PDF файл

ново:

1. Статията за дърветата-гиганти на планетата - Sequoia sempervirens

 

 

За контакти:

гл.ас. Евгени Цавков - tsavkov@ abv.bg

гл.ас. д-р Момчил Панайотов - mp2@ abv.bg

 

Теми на упражненията:

Примерна таблица за сравнение на видовете - препоръчително е таблицата да се ползва при сравнение на родове с повече от един дървесен вид. Всеки студент би могъл да допълва, подобрява и акцентира в тази таблица по подходящ начин на определните белези за по-лесното и ефективно усвояване на материала.

Стъбло и корона. Плодове, семена, съплодия уводни думи...

Сем. Гинкови;

сем. Taxaceae;

сем. Pinaceae - род Ела

сем. Гинкови,

сем. Тисови

сем. Борови; род Ела

сем. Pinaceae - род Дугласка,
род Смърч

род Дугласка ;
род Смърч

сем. Pinaceae - род Лиственица, род Кедър, род Бор (подрод Haploxylon)

род Кедър

/любопитно - Cedrus brevifolia /;

род Бор - систематика

род Бор - подрод Haploxylon

сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon

род Бор - подрод Diploxylon

сем. Cupressaceae

сем. Cupressaceae

сем. Taxodiaceae;

сем. Taxodiaceae

Sequoia sempervirens

Цикъл упражнения "Дървесни и храстови видове в безлистно състояние"

уводна презентация

примерни въпроси за колоквиума

сем. Salicaceae сем. Salicaceae
сем. Betulaceae сем. Betulaceae
сем. Fagaceae сем. Fagaceae
сем. Platanaceae ;
сем. Ulmaceae
сем. Platanaceae ;
сем. Ulmaceae
сем. Aceraceae ; сем. Tiliaceae сем. Aceraceae; сем. Tiliaceae
сем. Oleaceae сем. Oleaceae
сем. Fabaceae сем. Fabaceae
сем. Rosaceae сем. Rosaceae

Забележка: файловете се обновяват периодично, поради което Ви съветваме да ги ползвате от тук.

Обекти на учебна практика по "Дендрология" - информационни файлове - част 1 и част 2 . За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за времето и да се подготвите с облекло според тях.