Календарен план за лекции по "Дендрология", учебна 2013/2014 г. , PDF файл

Календарен план за упражнения по "Дендрология", учебна 2013/2014 г. , PDF файл

Изпитен конспект за студенти от специалност ЕООС - pdf файл

1. Обекти на учебна практика по "Дендрология" - информационни файлове - част 1 и част 2 . За учебната практика студентите трябва да се подготвят за дискусия по различните въпроси и водене на списъци с видовете, които се наблюдават на обектите. За целта е необходимо носене на тетрадки, пособия за писане и т.н. Съветваме Ви да проверите добре прогнозите за вемето и да се подготвите с облекло според тях.

Теми на упражненията:

Стъбло и корона. Плодове, семена, съплодия уводни думи...

Сем. Гинкови;

сем. Taxaceae;

сем. Pinaceae - род Ела

сем. Гинкови,

сем. Тисови

сем. Борови; род Ела

сем. Pinaceae - род Дугласка,
род Смърч

род Дугласка ;
род Смърч

сем. Pinaceae - род Лиственица, род Кедър, род Бор (подрод Haploxylon)

род Кедър

/любопитно - Cedrus brevifolia /;

род Бор - систематика

род Бор - подрод Haploxylon

сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon род Бор - подрод Diploxylon
сем. Pinaceae, род Бор, подрод Diploxylon, чуждоземни видове в България  
сем. Taxodiaceae;
сем. Cupressaceae
сем. Taxodiaceae;
сем. Cupressaceae
сем. Cupressaceae сем. Cupressaceae
сем. Salicaceae сем. Salicaceae
сем. Betulaceae сем. Betulaceae
сем. Fagaceae сем. Fagaceae
сем. Platanaceae ;
сем. Ulmaceae
сем. Platanaceae ;
сем. Ulmaceae
сем. Aceraceae ; сем. Tiliaceae сем. Aceraceae; сем. Tiliaceae
сем. Oleaceae сем. Oleaceae
сем. Fabaceae сем. Fabaceae
сем. Rosaceae сем. Rosaceae

Забележка: файловете се обновяват периодично, поради което Ви съветваме да ги ползвате от тук.

Теми на лекциите:

1. Уводна лекция. Същност на Дендрологията, Основни понятия - PDF файл

2. Сем. Гинкгови. Сем. Тисови. Сем. Борови (род Ела) - PDF файл

3. Сем. Борови, род Дугласка в България - PDF файл

3. Сем. Борови, род Смърч в България. Природни нарушения в смърчови гори - PDF файл

4. Сем. Борови, род Бор в България - PDF файл