Константин Милошев Байкушев

(1867 - 1932)

Биографични бележки

(животът и делото на К. Байкушев, написани от неговия племенник - Първан Байкушев)