доц. Стефан Юруков

преподавател в катедра "Дендрология" - титуляр на дисциплината "Дендрология"

  Завършил специалност “Горско стопанство” през 1978 г.
Преподава курсовете: “Дендрология”, “Дендрология на чуждоземни видове”

     

гл.ас. Евгени Цавков

преподавател по дендрология

 

През 1995 г. завършва Лесотехническия университет, специалност “Горско стопанство”.
От 1996 г. е асистент по дендрология в едноименната катедра на Лесотехническия университет.
Специализирал в катедрата по лесовъдство при ЕТН-Цюрих (1998-1999).
Член на Българско ботаническо дружество (от 1999 г.).
Основните направления на научните му интереси са: Ботаника; Дендрология; Екология, биология и систематика на дъбовете, биологично разнообразие при дървесните видове.


e-mail: tsavkov@ abv.bg (моля имайте предвид, че има оставено празно място след символа @)

     

гл.ас. д-р Момчил Панайотов

преподавател по дендрология

 

Завършил специалност "Горско стопанство" през 2000 г.
През периода 2003-2006г. прави докторантура на тема “Проучване влиянието на някои екологични фактори в зоната на горната граница на гората върху видове от семейство Борови (Pinaceae)” към катедра "Дендрология в Лесотехнически Университет.
От 2007 до 2010 г. прави пост-докторантско проучване в Института за изучаване на гори, сняг и лавини (SLF) към WSL-Швейцария.
Основни направления на научни интереси са: изучаване на високопланински екосистеми и влиянието на различни природни нарушения (веторвали, лавини, насекомни каламитети) върху дървесните растения.

Хоби са му спортове в природна среда - фриирайд ски, колоездене, уиндсърф.

e-mail: mp2@ abv.bg (моля имайте предвид, че има оставено празно място след символа @)

     

доц. Петър Желев

преподавател в катедра "Дендрология"

Завършил специалност “Горско стопанство” през 1985 г.
Преподава курсовете: “Горски дървесни и недървесни ресурси”, “Опазване на биологичното разнообразие”, “Изследователски подходи и практически умения в екологията”, “Дендрология”